Frukostseminarium
EVENT
MICROSOFT

Frukostseminarium

Samarbeta och förenkla ditt arbete med Microsoft Teams i Office 365

kalendar Onsdag 17 oktober kl. 07:30 - 08:30
Frukost kl 7:30
kalendar Sogeti
S:t Larsgatan 3, Linköping

Kom igång med Teams och skapa en företagsövergripande syn på hur funktionerna kan skapa affärsnytta.

Under detta frukostseminarium får du veta grunderna i Teams i Office 365 . I vilket sammanhang kan detta verktyg användas för att förstärka och förbättra den dagliga verksamheten runt grupparbete, digitala möten och digital arbetsplats.

-Vad är Teams och varför ska man använda detta Office 365 -verktyg?
-Vad skiljer Teams från andra verktyg/lösningar (tex SharePoint, dokumenthantering, Slack, Trello)
-Exempel på projekthantering i Teams
-Hur skapar du digitala möten med hjälp av Teams
-Förslag på effektiva arbetssätt och informationsflöden.
 
Seminariet vänder sig till dig som har ansvar för att effektivisera arbetssätt och informationsflöden.

Agenda
07.30 Frukost
07.45 Presentation av Teams i Office 365 - Jonas Jaani
08.20 Frågor/Diskussion
08.30 Slut

Varmt välkommen!
För mer information klicka på anmälningsknappen ovan.


By submitting this form I agree that my personal data is managed according to our data privacy policy *
todo todo