Utvärdering av vårt event:&nbsp; Holmen Skogs resa mot jämställdhet<br>

Utvärdering av vårt event:  Holmen Skogs resa mot jämställdhet

Tack för att du deltog i vårt event. Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

--


Betyg (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *
todo todo