Utvärdering

Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

--Motsvarade innehållet på föreläsningen dina förväntningar? *
Generellt betyg på seminariet: (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *
todo todo