Utvärdering av vårt event: Från BI till AI - Beslutstöd med Intelligence den 28 nov

Utvärdering av vårt event: Från BI till AI - Beslutstöd med Intelligence den 28 nov

Tack för att du var med på vårt event. Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

--


Betyg (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *