Utvärdering

Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

--Hur väl motsvarade innehållet dina förväntningar?
Kan du se nyttan för dig/din organisation av ämnet som tog upp?
todo todo