Utvärdering av vårt event MS Ignite 2017 - Office 365 och Sogeti Smart Workplace

Utvärdering av vårt event MS Ignite 2017 - Office 365 och Sogeti Smart Workplace

- skapa förutsättningar för den Digitala Arbetsplatsen

Tack för att du var med på vårt event. Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.


Betyg (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *