#ADDHER - Kan en AI ha fördomar?

#ADDHER - Kan en AI ha fördomar?

Tack, du är nu anmäld!

todo todo