<strong>Utvärdering -&nbsp;Kickstart för Dynamics 365</strong><br>

Utvärdering - Kickstart för Dynamics 365

Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

Stort tack!


Vad tyckte du om eventet i sin helhet? (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *
Microsoft One version & Azure services - Motsvarade innehållet och presentationen dina förväntningar?
Sogeti Kickstart för Microsoft Dynamics 365 - Motsvarade innehållet och presentationen dina förväntningar?
todo todo