Utvärdering

Utvärdering

Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

Sogeti IT-Pub - Hur skapar du en digital arbetsplats som lyfter medarbetarna.


Motsvarade eventet dina förväntningar? (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *
Skulle du rekommendera någon att gå på nästa IT-pub eller event?