Utvärdering

Utvärdering

Dela gärna med dig av synpunkter som kan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete.

Sogetis IT-pub, webbtillgänglighet


Hur upplevde du eventet i sin helhet? Betyg (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg)
Motsvarade eventet dina förväntningar? Betyg (Skala 1-5 där 5 är högsta betyg) *