alt-text

Tema BI: Beslutsstöd för Kommuner, Örebro

kalendar Tisdag 19 Maj kl 10.00 - 11.30
kalendarSogetis kontor
Fredsgatan 2, Örebro

En förutsättning för en effektiv styrning av en verksamhet är förståelsen för vad som sker i verksamheten. Relevanta nyckeltal är en viktig del i denna process.

Under detta seminarium kommer vi gå igenom processen kring nyckeltal och kommuner. Vi synliggör också trender, ger råd och tips, visar demos, berättar om ramverk och metoder samt varvar detta med exempel från verkligheten.

Agenda
•  Den data-drivna organisationen och nyckeltal
•  Processen kring ständiga förbättringar
•  Presentation och demo: Umeå kommuns införande av en beslutstödsportal
•  Frågestund

Välkommen!
För anmälan, fyll i uppgifter nedan:


todo todo