alt-text

Inspireras av Michael Bolton, Stockholm

kalendar Onsdag 27 Maj kl 17.30 - 19.00
 
kalendarScandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 (Stureplan)

Välkommen att inspireras av en av testvärldens största kändisar – Michael Bolton!

Michael jobbar uteslutande med kvalitetssäkring och hjälper team och
individer runt om i världen att planera kvalitetssäkring och
testprocesser. Han är medförfattare (med ledande författare James Bach)
av Rapid Software Testing, en metod och ett tänkesätt för att testa
mjukvaruprodukter med professionalism och trovärdighet i osäkra
förhållanden och under extrem tidspress.

Michael har 25 års erfarenhet av test, utveckling, ledning, och av att författa om
programvara. De senaste 15 åren har han lett DevelopSense, en
konsultfirma i Toronto som ägnar sig åt test och utveckling.
Dessförinnan var han med i Quarterdeck Corporation i åtta år, under
vilka han hanterade företagets huvudprodukter och ledde projekt och
testteam både internt och runtom i världen.

Sogeti har glädjen att bjuda in till en kväll med fokus på sanningsenliga testestimat!
Det finns ingen tillförlitlig metod för att estimera ett testprojekt. Det
kommer aldrig heller att finnas en. Det är för att test inte är en
mekanisk eller linjär uppgift: det är en process som väver samman design
och lärande, som startar med osäkerhet, arbetar sig fram genom
utforskning och experiment, och avslutas endast när människor bestämmer
att de är nöjda med den information som test har hjälpt till att
uppdaga. Trots allt kan vi förutse några av de saker som vi kan behöva
testa väl, och några av de hinder som vi kan stöta på medan vi testar.

I denna presentation (medförfattad av James Bach), kommer Michael Bolton
att titta på den grundläggande dynamiken för estimering, och granska en
uppsättning av riktlinjer som kan hjälpa oss att föra en bättre dialog
kring tid och insats.

Efter föreläsningen är ni varmt välkomna att mingla på Sogetis IT-Pub.

Varmt välkommen!


Seminariet kommer att hållas på engelska. Anmälan senast 22 maj.
För mer information kontakta Magnus Dahlati på 070 248 63 12.


Vad vill du delta på?
todo todo