Frukostseminarium om effektiv test
EVENT
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

Frukostseminarium om effektiv test

Testmiljöer, testdata och kopplingen till testautomatisering för effektiv test

kalendar Tisdag den 30 oktober kl. 07:30 - 10:00
Vi bjuder på frukost
kalendar Lokal Odd Fellow ovanpå Estreet
Ingång från Nytorget
Kod till dörren 1300

På frukostseminariet kommer Eva Holmquist, senior testspecialist på Sogeti, berätta om vad som krävs av testmiljöer och testdata för att vi ska kunna bedriva en effektiv test och kunna automatisera.

För att bedriva effektiv test krävs att vi hanterar testmiljöer och testdata på ett bra sätt. Testmiljöer är en förutsättning för effektiv test och sätter begränsningar för vad vi kan testa. Trenden är att våra system blir mer komplexa och med fler beroenden. Det ger konsekvenser på hur vi måste tänka kring testmiljöerna. Det påverkar också hanteringen av testdata. Dessutom vill vi automatisera delar av vår testing. Något som också ställer krav på testmiljöer och testdata.

Agenda
Frukost: 07:30-08:00
Föreläsning: 08:00-09:15
Frågestund: 09:15-10:00

Välkommen!


By submitting this form I agree that my personal data is managed according to our data privacy policy *
todo todo