Ramavtal Sundsvalls kommun
NYHETER
KUNDER

Framåtlutat ramavtal med Sundsvalls kommun

Sogeti har tecknat ett ramavtal med Sundsvalls kommun avseende "Framåtlutad Teknik", som möjliggör för oss att driva POC:ar och projekt inom olika typer av AI-teknik.

Sogeti är en av totalt åtta leverantörer som valts ut bland en diger skara företag. Via ramavtalet vill Sundsvalls kommun kunna utforska, testa och skala upp nya framåtlutande teknologier tillsammans med leverantörer som har spetskompetens inom dessa. Allt i syfte att Iära och bygga förståelse för hur nya teknologier kan hjälpa kommunen i framtidens leverans av välfärden.

Ramavtalsperioden är på 2 år med option om ytterligare 1 + 1 år.

Hans_Danielsson_new_130x150.jpg– Ramavtalet öppnar upp för samarbeten med kommunen på AI-sidan och möjliggör att vi kan erbjuda och ta fram lösningar som till exempel innefattar röststyrning, videoanalys, bildanalys, Blockchain, Virtual Reality och Augmented Reality. Med tanke på vad vi exempelvis redan gör på Försäkringskassan finns det mycket som vi konkret och snabbt kan erbjuda kommunen. Precis som kommunen lutar vi oss nu framåt och bearbetar kunden fokuserat med målet att få nya spännande uppdrag. The sky is the limit!, kommenterar kundansvarig Hans Danielsson.

todo todo
KONTAKT
  • Hans Danielsson
    Hans Danielsson
    Account Manager, Sundsvall
    070-215 35 95