karlstad
NYHETER
INTEGRATION

Landstinget i Värmland tecknar ramavtal för Systemintegration med Sogeti

Ett nytt ramavtal har tecknats mellan IT-konsultföretaget Sogeti och Landstinget i Värmland

Karlstad 170303 – Sogeti har nyligen, som enda leverantör, tecknat ett avtal med Landstinget i Värmland gällande systemintegration. Det nya avtalet avser förvaltning och resursstöd för systemintegration och då i huvudsak integration med hjälp av Microsofts BizTalk. Avtalet är treårigt med möjlighet till ytterligare ett års förlängning.

– Systemintegration är ett av våra satsningsområden på Sogeti Karlstad, med leveranser till kunder både lokalt och nationellt. Att nu även få leverera integration till Landstinget i Värmland är helt i linje med vår strategi och kompetens. Vi avser i en nära framtid att genom rekrytering kunna förstärka vårt redan seniora och starka team med ytterligare resurser, kommenterar ortschef Sofia Tönnberg.

KONTAKT
  • sofia.tonnberg
    Sofia Tönnberg
    Sales Director
    070-248 92 05

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Systemintegration