Champagne
NYHETER
AFFÄRSSYSTEM

Nexans Sweden firar 10 år med Microsoft Dynamics AX och Sogeti

I april 2006 driftsatte Nexans affärssystemet Microsoft Dynamics AX med målet att öka leveransprecisionen, minska ledtider och effektivisera administrationen. Med facit i hand, tio år senare, kan man konstatera att det var ett lyckat drag.

När Nexans Sweden bytte affärssystem 2006 gick man från en blandad miljö, med både egenutvecklade system i kombination med affärssystemet Movex, till att enbart använda ERP-systemet Microsoft Dynamics AX.

Nexans Sweden i Grimsås förser installatörer, infrastrukturbyggare och industrin med kablar och tillbehör och fungerar som logistikcentrum för Nexans i norra Europa. Med Microsoft Dynamics AX fick man en integrerad plattform som spände över hela processen från order till leverans, inklusive materialförsörjning, tillverkning och ekonomi. Nexans fick också helt nya förutsättningar vad gäller systemintegration och hanterar i dagsläget mycket extern kommunikation via EDI.

Mycket nöjda

Sogeti och Nexans har haft ett nära partnerskap, inte bara under själva implementationen, utan under hela resans gång, genom uppgradering och kontinuerlig vidareutveckling av lösningen som även implementerats hos systerbolaget i Danmark.

Ulf Johansson Nexans– Vi har idag ett effektivt och stabilt systemstöd och är mycket nöjda med Sogeti som partner. De har djup kompetens om Microsoft Dynamics AX, men också kunskap om vår verksamhet och kan bidra med god praxis för att effektivisera vår verksamhet ytterligare. Att de dessutom kan har god kunskap om hela Microsoftplattformen är en stor fördel. Vi kan vända oss till en enda part oavsett om det gäller Dynamics AX eller integration med BizTalk och får en lösning som hänger ihop både tekniskt och från ett
verksamhetsperspektiv, säger Ulf Johansson, IT-chef på Nexans Sweden.

Sogeti och Nexans ser båda fram emot ett fortsatt partnerskap lång tid framöver och firar framgången på plats i Grimsås.

– Vi är måna om långvariga kundrelationer och mycket stolta och glada för vårt nära samarbete med Nexans, säger Marica Kallin,
kundansvarig på Sogeti.

Kontakt
  • Marica Kallin
    Marica Kallin
    Ortschef, Sogeti Göteborg och Borås
    072-208 91 48

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.