doctor digital interface
NYHETER
CLOUD

Molnlösningar i vården – Så gör landstinget i Uppsala län

Tillsammans med Sogeti och Microsoft har Landstinget i Uppsala län skapat en dokumenthanteringslösning i molnet som förenklar arbetsflöden, dokumentering och uppföljning i hela Landstinget. För vården innebär det en ökad trygghet för både patienter och vårdpersonal.

Vårdrutiner, diagnoskoder och information i molnet när Landstinget i Uppsala län tar ytterligare ett kliv in i Office 365. Efter en lång och utförlig process har Landstinget i Uppsala län (LUL) tagit klivet in i molnet med en dokumenthanteringslösning för hela Landstinget. Lösningen utvecklades ursprungligen av Norrbottens läns landsting (NLL) tillsammans med Sogeti, men efter att ett samarbetsavtal mellan de olika landstingen tecknats har LUL tagit över lösningen och gjort ett par tillägg. Ett sådant tillägg är att hela lösningen placeras i molnet genom en migration till Office 365, Microsofts molnbaserade kontorssvit. Migrationen till molnet har föregåtts av en förstudie, flera workshops och tester tillsammans med it-partnern Sogeti. Molnlösningar inom landsting är en uppåtgående trend men LUL är på många sätt en föregångare eftersom allt placeras i molnet.

Läs mer på Microsofts webbsida: Vårdrutiner, diagnoskoder och information i molnet när Landstinget i Uppsala län tar ytterligare ett kliv in i Office 365.

Kontaktperson
  • Johan Erixon
    Johan Erixon
    Ortschef, Sogeti Luleå
    076-837 62 64

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.