SBA 2020
NYHETER
JOBB

Sogeti på topplistan över Sveriges Bästa Arbetsgivare 2020

Varje år deltar Sogeti i undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare som fokuserar på arbetsgivares interna Employer Brand. Denna gång klättrar vi två platser uppåt på listan och är nummer två på listan bland Sveriges IT-företag.

Undersökningen kallad Sveriges Bästa Arbetsgivare görs årligen av Universum och mäter vad medarbetare tycker om sin nuvarande arbetsgivare och resultatet baseras på tre faktorer; intern identitet, nöjdhet/rekommendation och lojalitet. Svaren på de olika perspektiven vävs ihop till ett indexvärde, utifrån indexvärdet rankas olika arbetsgivare och skaparrankinglistan ”Sveriges Bästa Arbetsgivare”. Undersökningen genomfördes mellan oktober 2019 – juni 2020.

 – Via undersökningen får vi, årligen, en möjlighet att jämföra oss med våra konkurrenter när det gäller att vara en riktigt bra, och inte bara populär, arbetsgivare, kommenterar Frida Karlsson, HR-direktör på Sogeti i Sverige.

Klättar på rankinglistan och högre medarbetarnöjdhet än snittet
Sogeti har sedan 2010 funnits med på Universums lista "Sveriges bästa arbetsgivare", så även i år. 2020 gör Sogeti ett starkt resultat med en 14:e-plats och klättrar två placeringar på listan sedan förra året (se rankinglista här). Bland IT-företagen på topplistan placerar sig Sogeti som nummer 2 i rankingen.

Sogetis resultat i rapporten visar även på en högre medarbetarnöjdhet än snittet totalt (alla företag som deltar i undersökningen), och Sogeti sticker också ut i den så kallade jämförelsegrupp där andra företag i just IT-branschen finns med. Den genomsnittliga tillfredställelsen i den totala gruppen av arbetsgivare i undersökning hamnade på 7,1, i jämförelsegruppen på 7,5 och för Sogeti på 7,8.

Universum_nöjdhet_OK.png

Styrkor gentemot konkurrenterna
Via undersökningen identifieras även styrkor är jämfört med konkurrenter i jämförelsegruppen. För Sogeti är det flera saker som sticker ut som de största positiva skillnaderna mot jämförelsegruppen:  

Största skillnader jämförelsegrupper.png

5 starkaste associationer till Sogeti

Undersökningen visar också vilka ”associationer” som Sogeti förknippas starkast med.

Associationer.png

Frida_Karlsson_130x150.jpg – Viktigast för ossär våra interna månatliga medarbetarnöjdhetsmätningar, men det är alltid värdefullt att även benchmarka sig gentemot andra och dra lärdomar av det. Resultatet från undersökningen "Sveriges Bästa Arbetsgivare" kan också vara vara intressant för dem som är i valet och kvalet kring framtida arbetsgivare. Vi kan konstatera att vi i år igen gör ett starkt resultat i Universums undersökning och att vi står oss fortsatt starka gentemot våra konkurrenter vilket vi är mycket stolta över. Att vara en riktigt bra arbetsgivare och ständigt jobba med att alla våra medarbetare trivs hos oss är SÅ viktigt för oss. Varje kvitto på att vi lyckas är viktigt och lärorikt, avslutar Frida Karlsson.

 

KONTAKT
 • Frida Karlsson
  Frida Karlsson
  HR-direktör, Sogeti Sverige
  073-229 78 66

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Nathalie Kalmér
  Nathalie Kalmér
  Head of Talent Acquisition Sweden
  070-450 40 39