Sofia Tönnberg
NYHETER
DNA

Womentor: Grattis Sofia Tönnberg, vår nya adept!

Det blir ett år av stora utmaningar för Sofia Tönnberg, ortschef i Karlstad, som häromveckan utsågs till adept inom Womentor, ett ledarutvecklingsprogram som syftar till att öka andelen kvinnor och kvinnliga ledare i IT-branschen. Magnus Loveman, Business Unit Manager, utsågs samtidigt till mentor. Vi gratulerar dem båda!

Sofia TönnbergDet var häromveckan som Sofia Tönnberg och Magnus Loveman fick sina nya roller inom ledarutvecklingsprogrammet Womentor.

- Det känns oerhört inspirerande och spännande! Vi har haft en uppstartsträff för adepter och mentorer och de dagarna överträffade verkligen mina förväntningar, säger Sofia Tönnberg.

Hon ser fram emot att få en mentor från branschen att bolla med, såväl sina idéer och tankar, som möjligheter och utmaningar.

- Min mentor Mats är chef för en stor gruppering samt har en bakgrund i sälj, vilket gör att jag tror att vi kommer att ha mycket att diskutera. Dessutom är det fantastiskt att få ett så stort nätverk runt om i Sverige!

Intressant utmaning

Att alltför få tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar idag är ingen nyhet, inte heller att karriär- och utvecklingsmöjligheterna sällan är utformade på så sätt att det främjar kvinnor. Förändringsviljan är dock stor inom IT- och telekomföretagen och Womentor är ett av många initiativ som syftar till att långsiktigt åtgärda snedfördelningen. En del av medlemskapet innebär att företagen varje år utser en kvinna på chefsposition till adept som under ett års tid får ta del av ledarutvecklingsprogrammet. En annan är att utse en mentor som tar sig an en av adepterna.

- Det känns fantastiskt spännande och roligt, en riktig förmån! Jag hoppas att jag ska kunna bidra till någons utveckling, säger Magnus Loveman. Det ska också bli intressant att se hur mentor/adept-relationen utvecklas över tid.

För honom är det en stor utmaning att dels försöka bidra till adeptens utveckling, dels att inte vara för snabb med förslag och lösningar på dennas problem. För Sofia Tönnberg ligger den största utmaningen i att inte låta vardagen ta över.

- Nu gäller det att fokusera på mig själv och de aktiviteter programmet Womentor innebär, samt på träffarna med min mentor. Det är lätt att vardagen och det dagliga arbetet tar överhanden.

Aktiv satsning

Det som skiljer Womentor från andra mentor- och ledarskapsprogram är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer, utan hela företaget. Företagsledningen skriver nämligen under på att vara aktiva i förändringsarbetet genom att bland annat sätta upp mätbara mål. Mål som ska följas upp och redovisas årligen.

Om ni fick ändra något i branschen som enligt er är det största hindret för kvinnor – vad skulle det vara?

- Svår fråga, men bland det viktigaste tror jag är att ha en bra chef som tror på det man gör och som stöttar i med- och motgångar. Att företaget man arbetar för dessutom aktivt satsar på att fram fler kvinnliga ledare är också en nyckelfaktor, säger Sofia Tönnberg.

- Jag önskar att fler tjejer valde att utbilda sig inom IT, så att fördelningen kvinnor och män närmade sig 50/50, säger Magnus Loveman.

Långsiktigt arbete

Hur man ska få in fler tjejer i branschen är en fråga med flera svar. Sofia Tönnberg tror att man måste börja tidigt.

- Vi måste verkligen få in fler tjejer i branschen! Inte bara för att de är just tjejer utan för att vi kommer att behöva alla duktiga personer som finns där ute, oavsett kön. Dessutom blir alla arbetsplatser trevligare och roligare med en bra mix mellan olika åldrar, kön och bakgrund, säger hon.

Men för att nå dit tror hon att det krävs ett långsiktigt arbete där man redan i grundskolan måste väcka tjejers intresse för matte och teknik.

- Vi som redan finns i branschen måste agera förebilder för unga tjejer som funderar på att utbilda sig inom IT och teknik. Vi måste också lyfta allt spännande vi gör på dagarna. Goda exempel på hur en arbetsdag ser ut! Såväl de kluriga tekniska utmaningarna, som samspelet med alla de människor vi möter.

Relaterat material: 
"IT-företag skriver på för jämställdhet"

Kontakt
 • sofia.tonnberg
  Sofia Tönnberg
  Sales Director
  070-248 92 05

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  National Quality Engineering & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.