Fannys Förebilder 60
PODCAST
GENDER BALANCE

Fannys Förebilder: "Best of 2019"

I det här avsnittet har Fanny klippt ihop delar ur de mest populära avsnitten från 2019 som haft flest lyssnare, och hon lyfter viktiga insikter hon fått när det kommer till frågan jämställdhet.


Lyssna till: 

Ebba Busch Thor - Om att positionera sig som ung kvinna när man kanske har förutsättningarna emot sig från början

Stefan Alariksson - VD på Dell om vikten av kulturen och var ansvaret ligger enligt honom
Anna Wahl - Genusforskare om vad forskningen säger när det kommer till makt i förhållande till genus i näringslivet

Isabella Jedler - Om löneförhandling och vikten av att sätta ett högre värde på sig själv
Christina Stielli - Om stress, vikten av ditt privatliv kombinerat med karriär och hur du själv har makten över ditt eget mående

Alexandra Nilsson - Om att kritiseras som feminist för att du bryter mot normen för vad det är att vara det

Peter Rung - Om machokultur och manlighet

Lyssna på avsnittet här!

Alla poddavsnitten i serien hittar du där poddar finns.  

Vårt podcastbibliotek
KONTAKTPERSON
  • Fanny Widman
    Fanny Widman
    Producent av podcastserien Fannys Förebilder/Web & Social Media Manager, Sogeti
    073-022 15 24

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Fannys Förebilder

Podcast-serien Fannys Förebilder drivs av Fanny Widman. Podden belyser utmaningar som kvinnor möter i arbetslivet och hur man tacklar dem. Nytt avsnitt släpps varje söndag med en ny gäst.

instagram-60x60.png