Jan Bidner och Mats Björk
PODCAST
GAMIFICATION

Gamification #16 Spelifiering och medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang är ett ”trendande” begrepp – inte nytt – men definitivt i ropet. Podden spekulerar kring detta; går det till exempel att spelifiera en verksamhet som inte mår bra? Dessutom: vad motiverar dem själva på arbetet i dag? Jan konstaterar att han bara kan tänka när han sitter och Mats gillar faktiskt inte korv med guld på.

Kontakt
  • Jan Bidner
    Jan Bidner
    Gamification-expert och projektledare
    072-214 99 13

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.