Gamification-fredag
PODCAST
GAMIFICATION

Gamificationfredag #3 - Drivkraft: Förverkligande

I det tredje avsnittet av Gamification-fredag så pratar Jan och Mats om den andra drivkraften i ramverket Octalysis, en som Yu-kai kallar för ”Empowerment of Creativity and Feedback”.

todo todo
Kontaktpersoner
  • Jan Bidner
    Jan Bidner
    Gamification-expert och projektledare
    072-214 99 13
Twitter