Gamification-fredag
PODCAST
GAMIFICATION

Gamificationfredag #3 - Drivkraft: Förverkligande

I det tredje avsnittet av Gamification-fredag så pratar Jan och Mats om den andra drivkraften i ramverket Octalysis, en som Yu-kai kallar för ”Empowerment of Creativity and Feedback”.

Drivkraftens speltekniker exemplifieras bland annat med Onboarding-exempel och diskussioner om den viktiga feedback-loopen och känslan av flow. Jan har missförstått allt och får en uppläxning av både Mats och sin egen dotter.

Lyssna på Gamification-fredag avsnitt 3 >>

Kontaktpersoner
  • Jan Bidner
    Jan Bidner
    Gamification-expert och projektledare
    072-214 99 13

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.