Gamification-fredag
PODCAST
GAMIFICATION

Gamificationfredag #4 - Drivkraft: Grupptryck

Människan är en i grunden social varelse som alltid förhåller sig till andra även när hen är ensam. Redan på tredje trappsteget i Maslows behovstrappa kommer behovet vara älskad, ha vänner och känna gemenskap. Kort och gott att ingå i ett sammanhang. 

todo todo
Kontaktpersoner
  • Jan Bidner
    Jan Bidner
    Gamification-expert och projektledare
    072-214 99 13
Vårt podcastbibliotek
TWITTER