Gamification-fredag
PODCAST
GAMIFICATION

Gamificationfredag #4 - Drivkraft: Grupptryck

Människan är en i grunden social varelse som alltid förhåller sig till andra även när hen är ensam. Redan på tredje trappsteget i Maslows behovstrappa kommer behovet vara älskad, ha vänner och känna gemenskap. Kort och gott att ingå i ett sammanhang. 

Även i spelifiering är gruppaspekten en av de viktigaste drivkrafterna. Spelmekanikerna för att interagera med andra är effektiva och beroendeframkallande. Se bara på sociala medias hypnotiserande kraft när vi lajkar och puffar och kommenterar. Jan och Mats diskuterar. 

Lyssna på Gamification-fredag avsnitt 4 >>

Kontaktpersoner
  • Jan Bidner
    Jan Bidner
    Gamification-expert och projektledare
    072-214 99 13

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.