Jan Binder och Mats Björk
PODCAST
GAMIFICATION

Gamificationfredag #28: Gamification fails

På beställning av sina lyssnare i allmänhet och Emma Dawson i synnerhet försöker Jan och Mats i dagens avsnitt att belysa varför gamificationprojekt misslyckas. Vilka de tre vanligaste skälen är kan du aldrig gissa!

"Inom den agila världen pratar man om FAIL FAST som ett sätt att pröva/experimentera i liten skala för att kunna parera och styra rätt. Prova, analysera, korrigera, prova om. Det konceptet borde kanske gälla alla delar av livet? Ett bra försök kan aldrig vara ett misslyckande." 

Läs mer om och lyssna på avsnitt 28: Gamification fails

todo todo