Mingel
PRESSMEDDELANDE
ENTERPRISE ARCHITECTURE

Årets tolv mest framträdande tekniktrender synliggjorda i “Technology Outlook” från Sogeti

SogetiLabs, som samlar Sogetigruppens främsta experter globalt, har identifierat övergripande trender och tolv specifika tekniktrender som kommer att påverka företag världen över under 2013.

Stockholm, Sverige/Paris, Frankrike, 20 mars 2013 – SogetiLabs Technology Outlook 2013 bygger på samlad teknik- och branschexpertis inom Sogeti och direkta konversationer med kunder och partners. I tillägg till de trender som definieras, synliggörs även ett antal frågor per trend vars svar fungerar som en fingervisning till om företag är redo att anamma de nya trenderna.

Övergripande trender Den ständiga strömmen av innovationer på tekniksidan påverkar företag över hela världen:

 • Kundernas intresse rör sig från transaktionsbaserade system till sociala system.
 • Konkret handlar detta om en förflyttning från administrativa processer till användande av teknik som förbättrar eller återuppfinner äkta interaktion mellan människor.
 • Många företag och organisationer har svårt att hinna med att ta till sig de många aktuella nya trenderna och innovationerna.

– Trenderna visar på den stora förändring som sker. Företag och organisationer behöver identifiera hur de trender som är relevanta för verksamheten kan användas på bästa sätt och skapa en plan för digital transformation. Idag är det ingen som egentligen kan förutse konsekvenserna av att man inte aktivt arbetar med digital transformation. Det är nya tider nu, kommenterar Per Björkegren, Chief Technical Officer på Sogeti i Sverige, medlem av SogetiLabs och en två svenska experter bakom den nya rapporten tillsammans med Andreas Sjöström, en globalt erkänd specialist på mobila lösningar.

Tolv trender Technology Outlook 2013 från SogetiLabs har identifierat de tolv främsta trenderna som kommer att ha stor betydelse under 2013 och framåt:

 1. Mobile BYOD – “Bring your own Device”; att vara mobil på arbetet med egna digitala arbetsredskap fortsätter att vara en stark trend. Att stötta moderna medarbetare genom mobillösningar/BYOD gör organisationer attraktiva för (nya) anställda och strävar efter att förbättra arbetsinsatser och produktivitet.
 2. Augmented Reality – Som ett extra digitalt lager placerat över den fysiska världen förändras interaktionen mellan människor, föremål och information. Det kan jämföras med att leva sitt liv inne i Facebook.
 3. Smart TV – Den ultimata medieenheten; interaktiv, HD och social, som lyfter frågor som vem kontrollerar innehållet. Integration av internet och web 2.0 hamnar i tv-apparater och set-top-boxar såväl som den tekniska konvergensen mellan dator och desamma.
 4. Big Data – ”Big Data” synliggör dolda mönster i all sorts data, hjälper till att förutspå beteende och möjliggör simulationer. Big Data förbättrar kundförståelsen, stöttar riktade kundinsatser samt möjliggör att det går att spåra och följa stämningar online.
 5. Cloud Services – Affärsfördelen med molntjänster är tydlig: Bekymmersfri IT. Nyttan är betydande för alla typer av verksamheter. Nya lösningar för mjukvarudesign dyker upp och det kommer att ske stora framsteg kring ”disaster recovery”. Dessutom kommer realtidsanalyser och Big Data att förstärka användandet av molnet och datalagring.
 6. Jericho Style Security – Att säkra datat i sig, och inte tekniska miljöer, är en fortsatt trend inom säkerhet som medför ett mer detaljerat och flexibelt säkerhetstänkande.
 7. Privacy Enhancing Technologies – Teknik kan användas för att göra sekretess till ett särskiljande försäljningsargument. Big Data och andra inkräktande teknologier kräver att sekretess är en fundamental princip när nya lösningar tas fram.
 8. Quality Assurance Across the Application Lifecycle – Att testa nya applikationer räcker inte längre. En mer komplett kvalitetssäkringsansats, tvärsöver applikationens hela livscykel, är en tydlig framgångsfaktor. Test eller kvalitet involverar inte längre bara testteam. Det är ett delat ansvar för både IT och verksamheten.
 9. Agile Methods – Agilt har kommit att bli ett nytt paradigm för att hantera projekt som fokuserar på transparens, samverkan, iterationer och inkrementell utveckling vilket radikalt reducerar time-to-market. Efter att tidigare mest ha använts inom IT-projekt används agila metoder i ökande grad även i verksamhetsprojekt.
 10. Model Driven Engineering – Allt eftersom modelleringsverktygen mognat, används inte modeller längre enbart för att dokumentera mjukvaruutvecklingsprocessen. De är nu en integrerad del av utvecklings- och även verksamhetsprocessen och möjliggör spårbarhet mellan modeller, kodgenerering och automatiserad testning.
 11. 3D Printing – 3D-tryck kommer att transformera produktinformation, fackhandeln och skapa en explosion av personalisering. Kortfattat innebär detta att konsumenten tar över! 3D-tryck främjar en flexibilitet kring design och produktion vilket kommer att vara en nyckelfaktor under de kommande åren.
 12. Internet of Things – Att koppla upp fysiska ting mot internet gör det möjligt att fjärravläsa sensorinformation och att kontrollera den fysiska världen på avstånd. Sensorer och smarta enheter kommer att göra våra liv enklare och möjliggör optimering av stora komplexa system exempelvis inom transport, allmännytta, sjukvård, med mera. Nya synergitjänster kommer att tas fram som kommer att sträcka sig mycket längre än de befintliga isolerade inbyggda systemen.

Om Sogeti-gruppen Sogeti är en ledande leverantör av professionella teknologitjänster, specialiserade inom Application Management, Infrastructure Management och High-Tech Engineering. Sogeti erbjuder lösningar i framkant inom test, Business Intelligence, mobilitet, Cloud och säkerhet i kombination med metodik av världsklass och vår globala leverensmodell Rightshore®. Inom Sogeti finns över 20 000 medarbetare i 15 länder, verksamma på över 100 kontor i Europa, USA och Indien. Sogeti är ett helägt dotterbolag till Cap Gemini S.A., noterat på börsen i Paris. För mer information besök www.sogeti.com och www.sogeti.se.

Kontakt
 • per.bjorkegren
  Per Björkegren
  Chief Enterprise Architect
  070-214 63 18

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.