lokal
PRESSMEDDELANDE
IOT

IT i allt: Programmerad värld ger nya möjligheter för företag och organisationer

IT-konsultföretaget Sogetis globala trendlabb VINT lanserar den första i en serie av fyra rapporter på temat “Internet of Things”. Rapporten lyfter fram hur det snabbt ökande antalet föremål som blir uppkopplade mot internet kommer att påverka företag och organisationer.

Stockholm, Sverige, 12 november, 2013 – Sogetis globala trendlabb VINT fortsätter att dela med sig av sin expertis kring hur nya möjligheter skapas av ny teknik. Nu lanserar man den första av fyra rapporter som fokuserar på den starka trenden kring det som kallas ”Internet of Things”.

Att koppla ihop människor och föremål med internet kommer att vända upp och ner på världen, både för företag och konsumenter. “Things – Internet of Business Opportunities”, den första av VINT:s rapporter på temat synliggör den påverkan som denna teknologi kommer att ha på företag och deras möjligheter att bedriva framgångsrika verksamheter framåt. IT kommer att finnas i allt. Den största effekten av Internet of Things kommer att vara en kraftfull minskning av avfall i olika former. 

50 miljarder objekt kommer att vara kopplade till internet år 2020, enligt många framtidsforskare. 2013 blev året då Internet of Things började slå igenom på riktigt, ett genombrott som väntats allt sedan 1999. Vare person och föremål/ enhet kan utrustas med en sändare och mottagare så att vad och vem som helst kan kommunicera med vad och vem som helst på webben och online. Internet of Things kommer att kraftfullt reducera all typ av ”avfall”; tid, uppmärksamhet, energi, pengar och maskiner, något som alla verksamheter handskas med, med olika framgång.

– Utsikterna framåt ser bättre ut än år 1999, när den första hajpen kring Internet of Things dök upp. Den snabba utvecklingen kring det som kallas SMAC; Social, Mobile, Analytics and Cloud, revolutionerar vårt informationssamhälle och håller på att förbereda oss för det stora genombrottet för intelligenta föremål och produkter, menar Menno van Doorn, trendforskare inom VINT och medförfattare till rapporten, och fortsätter:

– SMAC i kombination med Things kommer att släppa lös en våg av innovation som kraftigt överträffar allt som tidigare skapats. Produktionsprocesser kan nu bli helt digitaliserade, och underhållet av maskiner kommer att bli mycket mer effektivt. Hanteringen av alla de miljoner av föremål som kommer att vara uppkopplade mot internet kommer att generera många nya insikter. Företag och organisationer kommer att agera helt utifrån dessa som kommer att vara tillgängliga via dataanalyser skapade i realtid.

Fem Internet of Things-rekommendationer Denna första rapport, Things – Internet of Business Opportunities, synliggör öppningar för nya affärsmodeller och möjligheter tvärs över olika branscher. Den traditionella industrisektorn och IT-sektorn kommer att konvergera fullt ut på grund av dessa nya cyberfysiska system. Effekterna av smarta uppkopplade devicer och skapandet av nya funktioner och tjänster har estimerats av många under de senaste 18 månaderna med stora skillnader som sträcker sig från 2700 miljarder och 6200 miljarder dollar ända till 14 400 miljarder dollar. Dessa estimat betyder att utvecklingen kommer att påverka hela vår ekonomi. VINT ser denna identifiering av möjligheter inom företagsprocesser, och ett aktivt agerande utifrån detta, som en nyckeluppgift för CIO:er framåt. Potentiella komplikationer såsom otillräckliga dataanalyser tas också upp i rapporten. Slutligen samman-fattar VINT fem strategiska rekommendationer för företag och organisationer. Den så kallade ”Blue Ocean-strategin” är ett exempel som framhåller skapandet av nya marknader och möjligheter snarare än att vänta och se, som ett bra recept för innovation.

En serie i fyra delar “Things – Internet of Business Opportunities” är den första av fyra rapporter från VINT som kommer att täcka detta trendiga ämne inom det kommandet året. Den andra rapporten, planerad att släppas i början av 2014, utforskar effekterna av teknologi på våra kroppar, exempelvis hur sensorisk perception kan förbättras. Den tredje rapporten, ”Industrial Internet”, är planerad att lanseras under våren 2014. Denna rapport beskriver hur oberoende sensornätverk fortsätter att digitalisera produktionsprocesser och produktionskedjor. Den sista rapporten i serien, ”Smart Cities” utforskar potentialen av smarta boendemiljöer.

“Things – Internet of Business Opportunities” har författats av VINT:s Menno van Doorn, Sander Duivestein, Jaap Bloem, Thomas van Manen och Erik van Ommeren. Samtliga fem trendforskare kommer att fortsätta att samarbeta kring de kommande tre rapporterna.  

Om Sogeti Sverige AB
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings-, integrations- och migeringsprojekt, testning, cyber security-tjänster, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 23 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

About VINT
The Sogeti trend lab VINT (Vision - Inspiration - Navigation - Trends) is a part of SogetiLabs, a network with Sogeti’s top technology leaders around the world, always have an eye on the horizon looking for evolutions driven by new technology. In recent years VINT did research into Open Source Innovation and Crowd Sourcing (2006), Social Media (2008), Crisis and Paradigm Shift (2010), The App Effect (2012), The Connected Workforce (2013) and Big Data (2013). VINT was set up in 1994 and has to date published more than 10 books and a large number of video productions. For more information please visit www.sogeti.com/vint.

Kontakt
 • Menno van Doorn
  Menno van Doorn
  SogetiLabs Director
  +31 6 51 27 09 85
 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.