Money_from_Sweden
PRESSMEDDELANDE
DIGITAL EXPERIENCES

KONSUMENTVERKET TILLHANDAHÅLLER NY WEBB FÖR ÖVERFÖRING AV PENGAR TILL UTLANDET

Konsumentverket har tillsammans med IT-konsultföretaget Sogeti utvecklat en ny webbplats, vars syfte är att vara en prisjämförelsetjänst för pengar utomlands, så kallad remittering. Tjänstens namn är ”Money from Sweden” och nås via www.moneyfromsweden.se.

Karlstad 141205 – Varje år skickar svenska medborgare stora mängder pengar till andra länder. Världsbanken uppskattar att det rör sig om 7-20 miljarder kronor om året och beloppet ökar för varje år. Enligt uppgifter från Konsumentverket tjänar storbankerna och de så kallade MTO:erna, Money Transfer Operators, stora summor på remitteringen och tar ut mycket höga avgifter för sina tjänster. I vissa fall utgör avgifterna så mycket som hälften av den summa som betalas. 

För att tydliggöra detta har Konsumentverket skapat en jämförelsetjänst där de olika aktörernas avgifter listas. Detta är inte helt enkelt då storbankerna normalt endast visar de fasta avgifterna och är mycket förtegna om vilken växelkursmarginal som gäller.

– En ny bra och användbar tjänst som alla kan dra fördel av. Konsumentverket har i sin kartläggning av kostnader använt sig av så kallade ”mystery shoppers” för att kunna fråga om priser på överföringar. Mystery shoppers är representanter för Konsumentverket som utger sig för att vara privatpersoner. Överföringarna görs med kortbetalning eller kontantbetalning hos banker och andra operatörer, berättar Sofia Tönnberg, ortschef på Sogeti i Karlstad.

Världsbanken har certifierat webbplatsen då prisdatabasen som ligger till grund för datainsamlingen uppfyller de tolv minimikrav som Världsbanken ställer på denna typ av tjänst.

Sogeti i Karlstad har, i samarbete med underleverantören Cerpus, stått för design och utveckling av den nya webbplatsen som är baserad på den öppna källkodsplattformen Drupal 7.

Om Sogeti

Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

KONTAKTPERSONER
 • sofia.tonnberg
  Sofia Tönnberg
  Sales Director
  070-248 92 05

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vi kan digitala kanaler