CSR
PRESSMEDDELANDE
CSR

Sogeti sätter ny standard för biståndsbranschen

Bistånds- och utvecklingsorganisationen Star of Hopes nya decentraliserade webbsystem, framtaget i samarbete med IT-konsultföretaget Sogeti, ger stora möjligheter för att hjälpa utsatta barn.

Stockholm/Örnsköldsvik, 140429 – Sogeti i Örnsköldsvik har under ett halvårslångt projekt utvecklat och byggt ett webbaserat system åt bistånds- och utvecklingsorganisationen Star of Hope (Hoppets Stjärna). Systemet heter Nova och huvuduppgiften är att administrera gåvor som kommer in från olika givare/kunder. Kunderna ger regelbundet pengar till barn i fattiga områden och blir då barnfaddrar eller så ger de ekonomiskt stöd åt olika projekt som Hoppets Stjärna sätter upp och driver i drabbade områden. 

Systemet håller reda på autogirofiler, skapar rapporter och ger möjlighet att läsa in gåvor via filer och mycket mer.

I och med lanseringen av det nya systemet så har Star of Hope gått ifrån ett krångligt klientbaserat system till ett tillgängligare, tydligare och mer användarvänligt system. Man har också lagt en grund för att insamlingsorganisationerna runt om i världen i framtiden kan sköta sin egen administration istället för att det som idag ligger på centralorganisationen. Detta kommer att underlätta flöden och minska administrationen för organisationen som helhet.

– Vi är så nöjda med denna lösning att vi har beslutat att visa upp den inom branschen i syfte att skapa ett förvaltningsråd kring det. Allt för att kunna fortsätta vidareutveckla produkteten och hitta ytterligare moderna användningsområden, säger Eric Eriksson, Controller på Star of Hope.

Sogeti kommer fortsättningsvis att sköta förvaltningen av systemet åt Hoppets Stjärna.

Om Hoppets Stjärna Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös tillhörighet. Barn som lever i fattigdom och deras närmiljö står i centrum för vårt arbete. Vi menar att alla barn som föds i den här världen har rätt till en bra start i livet. Genom våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, ger vi dem en stabil grund att stå på och de verktyg som krävs för att de ska kunna förändra sina liv och samhällen. Konkret görs detta genom utbildning, hälsovård och näringsriktig mat. www.starofhope.se

Om Sogeti Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

Kontakt
  • Therese Sinter - Nordisk, SVE
    Therese Sinter
    Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
    +46 70 361 46 21

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

CSR