prskl
PRESSMEDDELANDE
DIGITAL EXPERIENCES

Sogeti utvald ramleverantör till Sveriges kommuner och landsting

Sogeti Sverige AB (Sogeti) är en av 14 leverantörer som har tecknat ramavtal med SKL Kommentus avseende IT-konsulttjänster. Sogeti är därutöver en av två leverantörer som har fått tilldelning på samtliga geografiska områden och täcker därmed hela Sveriges geografi.

181009, Stockholm – Kommuner och landsting har stort fokus på digitalisering och informations-säkerhet. Detta gör att efterfrågan på IT-konsulttjänster är hög och enligt prognoser kommer växa ytterligare framöver. En upphandling har nu gjorts av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och vars uppdrag är att göra största möjliga nytta för sina kunder genom att erbjuda dem strategiskt stöd inom inköp och HR. Syftet med upphandlingen är att få till ett användbart ramavtal som täcker en stor del av kommunernas och landstingens behov av extern IT-kompetens. Ramavtalet är flexibelt och kan användas för avrop på enstaka resurser, men också kompletta projekt.

För att göra det möjligt att avropa projektteam bestående av konsulter med olika kompetenser ingår sju olika kompetensområden* i upphandlingen. Krav ställs på att leverantörerna ska kunna leverera tjänster inom alla sju kompetensområdena. Upphandlingen ställer därför höga kapacitets- och kvalitetskrav på de utvalda leverantörerna.

Sogeti är en av 14 leverantörer som har tecknat ramavtal med SKI avseende IT-konsulttjänster. Avtalet löper under två år med möjlighet till två års förlängning och omfattar över 950 landsting, kommuner och dess bolag.

- Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att leverera IT-konsulttjänster till Sveriges kommuner och landsting. Tack vare vår stora geografiska spridning, med 21 kontor runt om i landet, valdes vi också som en av endast två leverantörer som fått tilldelning på samtliga geografiska områden via avtalet. Vi brinner för att skapa värde och nytta för många. Vi är experter på digitalisering i alla former och ser fram emot att bidra med innovativa, smarta och effektiva lösningar, med den senaste tekniken, som kommer medborgarna tillgodo, kommenterar Sergio de Brito, vd för Sogeti Sverige. 


* 1) Verksamhetsutveckling och strategi 2) Ledning och styrning 3) Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur 4) Arkitekter 5) Informationssäkerhet 6) Användbarhet, information och webb 7) Användarsupport (nytt från tidigare ramavtal).

 


Om Sogeti Sverige AB

Sogeti levererar högkvalitativa konsulttjänster inom IT och Engineering. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, test- och kvalitetssäkring, Cyber Security, Cloud, systemförvaltning, samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 27 000 medarbetare i 13 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor. 

Rapportserie på tema Digital Happiness
Rapportserie på tema Digital Happiness
KONTAKT
 • Jimmy Andersson
  Jimmy Andersson
  Vd, Sogeti Sverige
  070-640 60 28

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • daniel.rostedt
  Daniel Rostedt
  Avtalsansvarig, Sogeti Sverige
  070-342 84 99

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.