business system
PRESSMEDDELANDE

Sogeti utvald som långsiktig samarbetspartner av Försäkringskassan

Sogeti Sverige AB har av Försäkringskassan valts ut som långsiktig samarbetspartner. Avtalet sträcker sig över de närmaste fem åren med option på ytterligare ett plus ett år.

160226, Stockholm/Sundsvall/Luleå – Försäkringskassan har fattat ett strategiskt inriktningsbeslut som innebär att man går från begränsande och kortsiktiga relationer med många leverantörer till att bygga långsiktiga relationer med några få leverantörer. Efter en upphandling har man nu tecknat avtal med tre långsiktiga samarbetspartner, varav en är Sogeti Sverige AB (Sogeti) som levererar tjänster med stöd av sitt systerbolag Capgemini1.

– Som mångårig leverantör till Försäkringskassan är vi stolta över detta utökade förtroende. Som långsiktig samarbetspartner ökar vår förståelse för deras verksamheter ytterligare och vi kan hjälpa Försäkringskassan att bli ännu mer effektiva och kraftfullt stötta med våra omfattande innovations- och kompetenstillgångar, kommenterar Stefan Ek, vd för Sogeti Sverige AB.

Långsiktig strategi
Målet är att de utvalda leverantörerna över tid ska bygga kunskap om Försäkringskassans arbetssätt och tekniker. Detta ska skapa ett mervärde för Försäkringskassan i form av effektivare IT-utveckling och kortare tid från identifierat behov till leverans. Utöver leverans av kapacitet ska även de långsiktiga samarbetspartnerna och Försäkringskassan samarbeta kring arbetssätt, innovation, kompetensutveckling, kompetensöverföring, med mera.

Ett omfattande uppdrag
Avtalet med de totalt tre utvalda leverantörerna avser tjänstetyperna resurs-tjänst, uppdragstjänst och applikationstjänst inom 3 leverantörsområden. Sogeti har valts som leverantör av område B2 som inledningsvis omfattar 67 IT-produkter och cirka 50 konsulter. Utöver leverantörsområdena A, B och C sker leverans även inom ett leverantörsgemensamt område3.

Försäkringskassan uppskattar att behovet av tjänsten är cirka 75 MSEK kr per år och leverantörsområde (A, B, C och Leverantörsgemensamt område). Total volym för samtliga leverantörsområden är ca 300 MSEK per år.

Avtalet gäller till och med 2021-01-31.

– Detta samarbete ger oss ännu större möjligheter att växa på våra respektive orter. Vi ser fram emot ett närmare och djupare samarbete med Försäkringskassan och beräknar att detta avtal kommer att kunna innebära ett 30-tal nya arbetstillfällen i Sundsvall och Luleå, säger ortscheferna Thomas Bodén och Johan Erixon

Capgemini Sverige AB och Capgemini India Pvt, Ltd.
Inom område B är målet är att uppnå hög digitalisering inom informationsförsörjning, ökad automatiserings-grad i försäkringar och förmåner, teknikkonsolidering, förbättringsförslag avseende modeller för externt samarbete, BI-system, inköpta tjänster och produkter.
Här kommer avrop främst att ske från IT Applikations metodkontor, projektkontor, test- och arkitekturområdena samt IT Produktion.

Om Sogeti Sverige AB
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings-, integrations- och migeringsprojekt, testning, cyber security-tjänster, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 23 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

Kontaktpersoner
 • Stefan Ek
  Stefan Ek
  Head of Sogeti Global
  +46 8 53 68 20 10

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Thomas Bodén
  Thomas Bodén
  Account Executive, Sogeti Sundsvall
  070-211 19 98

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Johan Erixon
  Johan Erixon
  Ortschef, Sogeti Luleå
  076-837 62 64

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Lediga jobb