Handshake
PRESSMEDDELANDE
INNOVATION

Sogeti utvald till Lantmäteriets strategiska partner inom IT

Ett nytt ramavtal har tecknats mellan IT-konsultföretaget Sogeti och Lantmäteriet. Ramavtalet ger Lantmäteriet möjlighet att avropa leveransteam som tjänst och ger därmed en större flexibilitet i den egna IT-verksamheten. Avtalet är tvåårigt med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

161024 Gävle – Det nya ramavtalet mellan Lantmäteriet och Sogeti Sverige AB (Sogeti), avser ett helt nytt upphandlingsobjekt kallat ”Leveransteam som tjänst”. Syftet är en långsiktig relation med en strategisk partner för att säkerställa kapacitet i form av leveransteam samt att bidra till Lantmäteriets framtida utveckling. Lantmäteriet och Sogeti kommer att gemensamt planera framtida aktiviteter, avrop och behov för att på så sätt få en effektiv hantering av kapacitet och behov. Avtalet sträcker sig två år med möjlighet till en förlängning på ytterligare två år och den årliga volymen uppskattas till cirka 50 000 timmar.

Sogeti har varit leverantör till Lantmäteriet under många år. Mestadels har Sogeti levererat systemutveckling på Java-plattformen samt testledning och systemtest, men Sogeti har även genomfört uppdrag inom projektledning, kravhantering, utredning och prestandatest. Volymen har varierat över åren och har som mest uppgått till cirka 35 000 timmar per år.

Lantmäteriet har idag egna leveransteam som är uppbyggda kring kompetensområden och ett flertal applikationer, och teamen ansvarar för hela den kravställda leveransen. Teamen är självorganiserande, sitter tillsammans fysiskt och deras arbetsuppgifter prioriteras av verksamheten. De leveransteam som avropas från avtalet kommer att fungera på samma sätt.

– För Sogeti i Gävle innebär ramavtalet och det strategiska partnerskapet med Lantmäteriet att vi befäster vår ställning som en viktig leverantör. Fokus just nu är tillväxt och vi planerar att rekrytera mellan 10 och 15 konsulter under 2017, säger Ulrika Holmgren, ortschef i Gävle samt kundansvarig för Lantmäteriet.

Affärsansvarig för leveranserna under det nya ramavtalet är Lars Lundblad, Sogeti Gävle. Lars har bred erfarenhet av att bygga upp leveransteam.

– Det känns fantastiskt kul att få vara med och sätta igång ett helt nytt arbetssätt mot Lantmäteriet, en agil leveransmodell som mycket påminner om DevOps. Det är förstås en spännande utmaning för oss och samtidigt en stor möjlighet ytterligare stötta vår viktiga kund Lantmäteriet, kommenterar Lars Lundblad.

Lediga tjänster på Sogeti i Gävle:
www.sogeti.se/jobbgavle

Högupplösta foton:
Foto Ulrika Holmgren
Foto Lars Lundblad


Om Sogeti
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, Cyber Security-tjänster, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 25 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor. 

 

KONTAKTPERSONER
 • Ulrika Holmgren
  Ulrika Holmgren
  Ortschef, Gävle
  072-716 40 51

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Jobba hos oss!