Crowd
PRESSMEDDELANDE
DIGITAL EXPERIENCES

Sogetis trendlabb VINT analyserar och åskådliggör beteenden relaterade till sociala media i ny rapport

Den kraftigt ökande användningen av sociala medier påverkar samhället, företag, såväl som individer. IT-konsultföretaget Sogetis globala trendlabb VINT:s senaste rapport “The Dark Side of Social Media” synliggör tio allmänt upplevda faror med sociala medier, samt analyserar dessa på djupet. Rapporten leder fram till en väg ut ur den situation vi nu befinner oss i.

Stockholm, Sverige/Paris, Frankrike, 20 maj, 2013 – Sociala medier är idag en stor del av våra liv och den enkla åtkomsten via smartphones och andra pekskärmsenheter har tagit ett oproportionerligt grepp om människors tid. Detta leder till skadliga effekter såsom sviktande produktivitet, vilket många studier har bevisat.

Rapporten "The Dark Side of Social Media" dyker ner i ämnet hur sociala medier påverkar våra liv och här presenteras läsaren för en trestegsraket. Det börjar med en översikt över alla sorters varningsklockor som dykt upp genom åren med gradvis ökande frekvens. Den efterföljande delen är en analys av en topplista med de tio största riskmomenten och konsekvenser för tjugohundra-talets Digitalis Homo Mobilis. Slutligen presenteras steg tre, en väg ut ur problemen.

– När vi skrev VINT-böckerna ”Me the Media” (2008) och ”The App Effect” (2012), blev det alltmer uppenbart att de mörka sidorna av sociala och mobila medier behövde ett eget kapitel. Detta är inte för att frossa i dem, utan snarare för att adressera utvecklingen och den oro som följer den, samt att tänka ut en väg ut ur problemen, kommentar trendanalytikern Jaap Bloem, medförfattare till rapporten tillsammans med VINT-kollegan Sander Duivestein.

Varningsklockor och negativa konsekvenser

De många varningsklockorna som beskrivs i rapporten inkluderar exempelvis informationsmissbruk, ständig distraktion och kontraproduktivitet när vi försöker göra flera saker samtidigt. Analysfasen behandlar tio nattsvarta konsekvenser som har synliggjorts i flera studier under de senaste åren:

 1. Sociala medier gör oss dumma
 2. Sociala medier gör oss asociala 
 3. Ego-trippande, instängdhet, tunnelseende 
 4. Sociala medier gör oss (mentalt) sjuka 
 5. Sociala medier fräter bort våra minnen 
 6. Sociala medier är extremt manipulativa
 7. Sociala medier skapar Orwellianska ”storebrorssituationer”
 8. Sociala medier sporrar terror
 9. Sociala medier bygger på vår sensationslystnad
 10. Sociala medier sätter stopp för integritet och kreativitet

En väg ut

Rapporten fokuserar också på hur man ska hantera varningsklockorna och de negativa konsekvenserna med sociala medier utifrån utgångspunkten att ”det sociala” är det nya kapitalet. Social business växer och det med fokus på individen, engagemang och öppenhet. Dessutom ser man att en era till bredden fylld av informationssammanhang är närstående. Okontrollerad realtid ska ge plats för kontollerad ”rätt” tid. Nödvändigheten att alltid vara påloggad kommer att minska när ny teknik, som kräver uppmärksamhet vid rätt tidpunkt, utan att ständigt störa, tar över.

Det förutspås också att ”SlowTech” kommer bli normen för ömsesidiga relationer i världen av appar, analytics, (Big) data, media, mobilt och sociala medier. Vi måste bli mer ansvarstagande för vårt sociala beteende och vässa motståndskraften gentemot digitala frestelser, i synnerhet från sociala medier och online-spel.

– Vi bör inte längre vara slavar, utan herrar över tekniken. Vi ska se till att hindra oss själva ifrån att drunkna i den ständigt ökande informationsmängden. Vi måste bort från snåret av hektisk stress och det är något som endast kan göras på grundval av vårt beteende och med hjälp av teknik. Det är en kombination av faktorer som har satt oss i en besvärlig situation, men det kan också fungera som hävstång – att vi med rätt vision som utgångspunkt kan tillföra värde och mänsklighet i våra liv, både när vi använder sociala och mobila medier, eller inte, sammanfattar Jaap Bloem.

Om Sogeti Sverige AB
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings-, integrations- och migeringsprojekt, testning, cyber security-tjänster, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 23 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

About VINT
The Sogeti trend lab VINT (Vision - Inspiration - Navigation - Trends) is a part of SogetiLabs, a network with Sogeti’s top technology leaders around the world, always have an eye on the horizon looking for evolutions driven by new technology. In recent years VINT did research into Open Source Innovation and Crowd Sourcing (2006), Social Media (2008), Crisis and Paradigm Shift (2010), The App Effect (2012), The Connected Workforce (2013) and Big Data (2013). VINT was set up in 1994 and has to date published more than 10 books and a large number of video productions. For more information please visit www.sogeti.com/vint.

CONTACT
 • Jaap Bloem
  Jaap Bloem
  Research Director at VINT
  +31 622 90 18 41
 • Menno van Doorn
  Menno van Doorn
  SogetiLabs Director
  +31 6 51 27 09 85
 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.