Närbild på dataskärm
PRESSMEDDELANDE
BIG DATA

Sogetis trendlabb VINT lanserar sin fjärde rapport om Big Data

I den fjärde och sista forskningsrapporten på tema Big Data tar IT-konsultföretaget Sogetis globala trendlabb VINT begreppet Big Data från hype till praktisk tillämpning.

Stockholm, Sverige/Paris, Frankrike, 29 Augusti 2013 – VINT, Sogetis Globala trendlabb för analyser kring ny teknik, lanserar idag sin senaste rapport inom forskningsarbetet kring Big Data. Den fjärde rapporten, "Your Big Data Potential: The art of the possible" behandlar det praktiska införandet av Big Data-lösningar. Den lyfter tio frågor och svar samt innehåller en checklista för att hjälpa organisationer att dra nytta av stora mängder data. Rapporten åskådliggör också den organisatoriska och tekniska kompetens som krävs.

– Det är en spännande tid vi har framför oss. Användandet av Big Data kommer att öka lavinartat under de närmaste åren. När det nu är möjligt att analysera stora och komplexa mängder data växer behovet av att se över den egna datan samt den stora mängd som finns tillgänglig via internet. I Sverige är denna utveckling än så länge i sin linda. De som är tidigt ute kommer att kunna dra stora konkurrensfördelar av detta, kommenterar Jonas Gummesson, ansvarig för Sogetis nationella satsning på Business Intelligence & Analytics-lösningar.

Tio frågor och svar För att bli en datadriven organisationen måste vissa krav uppfyllas: verksamhetstransformation, tekniska förbättringar och införande av ny teknik. Denna nya rapport om Big Data synliggör tio frågor med tillhörande svar för att hjälpa verksamheter att dra fördel av data i syfte att öka tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde. Frågorna är listade nedan:

 1. Varför Big Data Intelligence?
 2. Vilka nya insikter kan jag förvänta mig? 
 3. Hur kommer dessa insikter hjälpa mig? 
 4. Vilka kunskaper behöver jag? 
 5. Hur organiserar Big Data-pionjärer datahantering och IT-processer? 
 6. Hur kan jag slå ihop strukturerad och ostrukturerad data? 
 7. Vilka nya tekniker bör jag hålla koll på? 
 8. Vad skymtar vid horisonten i form av ny teknik och lösningar? 
 9. Vad innebär det i organisatoriska termer? 
 10. Hur påverkar detta den dagliga verksamheten?

VINT ger svaren på dessa frågor och delar även med sig av rekommendationer.

– Tyvärr finns det ingen universell metod för Big Data. Våra tio frågor och svar samt checklistan ger insikt i de grundläggande kraven för att utnyttja potentialen med Big Data. Även organisationer med relativt liten tillgång till data lyckas använda sin Big Data-potential. Ett exempel är ett företag som integrerade en bärbar dator i deras sportkläder och skor, säger Menno van Doorn, chef för Sogetis trendlabb VINT.

En fyrstegsraket på tema Big Data Den fjärde och sista VINT-rapporten är en del av ett forskningsarbete i fyra delar om Big Data och är skriven av Sogetis experter Jaap Bloem, Menno van Doorn, Sander Duivestein, Thomas van Manen, Erik van Ommeren och Sandeep Sachdeva. Rapporten, "Your Big Data Potential: The art of the possible" kan laddas ner gratis online: http://bit.ly/15bWxNY

VINT har publicerat serien av forskningsrapporter för att sätta erfarenheter och visioner i perspektiv och skapa klarhet kring användningen av Big Data. Rapporterna är oberoende sammanställda och innehåller konkreta exempel.

En kort beskrivning av de fyra rapporterna:

Rapport 1 – “Creating Clarity with Big Data” Denna rapport (juni 2012) definierar begreppet Big Data och förklarar hur det skiljer sig från andra dataklassificeringar. Den synliggör även möjligheterna med Big Data.

Rapport 2 – ”Big Social” Den andra rapporten i serien (november 2012) svarar på frågor om hur företag och organisationer kan förutspå människors beteende med Big Data och Social Analytics.

Rapport 3 – ”Big Data & Privacy” Den tredje rapporten (mars 2013) erbjuder råd och stöd vid användande av Big Data kontra personlig integritet och sekretess.

Rapport 4 – “Your Big Data Potential: The art of the possible” Den fjärde och sista rapporten (publiceras idag) fokuserar på de praktiska tillämpningarna av Big Data.

I tillägg till serien rapporter delar VINT med sig av dagliga rapporter om trender och utveckling kring Big Data på sin blogg: blog.vint.sogeti.com

Alla Sogetis rapporter och publikationer finns på: www.sogeti.com/publications 

Ny forskningsserie Under 2012 lanserade VINT sin första Big Data-rapport. Nu när denna fyrpartserie har publicerats i sin helhet ligger Sogetis trendlabb i startgroparna för ett nytt forskningsarbete med arbetsnamnet "Things". Fokus kommer ligga på begreppet "Internet of Things", det vill säga trenden att ansluta alla möjliga typer av enheter till internet, en trend som i sin tur kommer att leda till en explosiv ökning av data.

Om Sogeti Sverige AB
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings-, integrations- och migeringsprojekt, testning, cyber security-tjänster, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 23 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

About VINT
The Sogeti trend lab VINT (Vision - Inspiration - Navigation - Trends) is a part of SogetiLabs, a network with Sogeti’s top technology leaders around the world, always have an eye on the horizon looking for evolutions driven by new technology. In recent years VINT did research into Open Source Innovation and Crowd Sourcing (2006), Social Media (2008), Crisis and Paradigm Shift (2010), The App Effect (2012), The Connected Workforce (2013) and Big Data (2013). VINT was set up in 1994 and has to date published more than 10 books and a large number of video productions. For more information please visit www.sogeti.com/vint.

Kontakt
 • Menno van Doorn
  Menno van Doorn
  SogetiLabs Director
  +31 6 51 27 09 85
 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.