WQR
PRESSMEDDELANDE
QUALITY ENGINEERING & TESTING

World Quality Report 2014 - 2015

Sogeti, sedan många år erkänt världsledande inom test- och kvalitetssäkring, och Capgemini, en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcing-tjänster publicerar idag resultatet av sin sjätte World Quality Report. Denna årliga undersökning, framtagen i samarbete med HP, undersöker applikationskvalitet och testverksamheter tvärs över sektorer och geografier. I denna senaste rapport konstateras att majoriteten av IT-budgetarna som allokeras för test och kvalitetssäkring (52 procent) för första gången spenderas på att utöka IT-floran, exempelvis genom att utveckla nya mobila applikationer samt system och applikationer för Big Data, istället för att fokusera på att modernisera och underhålla befintliga system och applikationer. Rapporten synliggör också hur test och kvalitetssäkring blir allt mer affärskritiskt då komplexiteten kring IT ökar med trender som “social”, “mobile”, “analytics”, “cloud” och “Internet of Things”.

Paris/Stockholm, 7 oktober, 2014 - Årets studie, i vilken 1543 CIO:s, IT-direktörer och testansvariga från 25 länder har intervjuats, lyfter fram hur utgifter relaterade till test inom IT-budgetarna stadigt har ökat allt eftersom applikationers kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet värderas högre. Med den snabbhet och förmåga att nå ut som sociala och online-media innebär i feedback från slutanvändare, har företag och organisationer blivit allt mer medvetna om den skadliga påverkan som fel i applikationer har på rykte och varumärkesvärde. De genomsnittliga investeringarna i kvalitetssäkring om man ser till den totala IT-budgeten1  har ökat från 18 procent 2012, till 23 procent 2013 och nu till 26 procent 2014. Andelen av testbudgeten förutspås växa ytterligare de kommande åren och beräknas nå 29 procent år 2017.

Växande fokus på test driven av nya utvecklingsprojekt och digital transformation Av den totala testbudgeten ägnas nu den största delen (52 procent)  till att testa nya applikationer, en ökning från 2012 då motsvarande siffra var 41 procent. Det ökande fokuset på nya projekt, särskilt kopplade till digital transformation, återspeglas i uppdelningen av testbudgetarna där 40 procent nu allokeras till utvecklingsprojekt för Big Data & Analytics samt 27 procent till nya molninriktade initiativ. Dessa transformationsprogram kräver inte bara mer specialiserade testmetoder och tjänsteutbud utan också mer specialiserad expertis. Detta påvisas via en signifikant procentuell ökning av den andel av budgeten som spenderas på personal, som tar över en tredjedel av testbudgeten (35 procent), en ökning med 23 procent från 2013.

Mattias Bergströmner, Head of QA & Testing Services på Sogeti Sverige kommenterar:

– Att se test som en egen viktig del i verksamheten blir allt mer affärskritiskt för IT-organisationer som står inför de externa marknadskrafter som driver digital transformation. Dessa marknadskrafter innefattar förändringar i kundernas beteenden, ökad global konkurrens, ökat behov att kunna erbjuda en kanalöverskridande upplevelse, användning av sociala mediekanaler, ökande datavolymer och utveckling av teknologi exempelvis kring molnet och mobila lösningar. Läsarna av årets rapport kommer att se att testorganisationer alltmer fokuserar på att dra fördel av det som händer på därute för att leverera konkret affärsnytta, på kortast möjliga tid, samtidigt som man optimerar sina kostnader för test.

– CIO:s är under ökande tryck för att garantera en exceptionell användarvänlighet, vilket är en mycket viktig framgångsfaktor för lojalitet och varumärkesbyggande. Användarnas tolerans kring applikationssäkerhet, användarvänlighet och prestanda eller inkonsekventa upplevelser i olika kanaler sjunker radikalt vilket i sin tur har en signifikant betydelse för vikten av strukturerad kvalitetssäkring och test, säger Raffi Margaliot, Senior VP and General Manager, Application Delivery Management på HP.

Medan organisationer fokuserar på speed-to-market är effektivitet och verksamhetens agilitet fortfarande en utmaning Med stora påtryckningar på IT-chefer för att minska time-to-market, visar undersökningen att alltfler organisationer har anammat och infört agila leveransmetoder2 . Fler än nio av tio (93 procent) av de intervjuade organisationerna använder agila metoder inom sina nya utvecklingsprojekt (en ökning från 83 procent, 2013). Men trots denna ökning har många verksamheter utmaningar, såsom brist på beprövade agila tillvägagångssätt (61 procent), svårigheter med att göra testautomation agil (55 procent) och avsaknad av tillgång till de rätta agila testverktygen (42 procent).

Molnbaserade lösningar allt vanligare för att öka kostnadseffektivitet Att sänka kostnader fortsätter att ligga högt upp på prioritetslistan för IT-avdelningarna och allt eftersom företag vill sänka sina infrastrukturkostnader relaterade till test har andelen organisationer som använder lösningar för virtualisering och Software-as-a-Service (Saas) ökat. Efter en nedgång under 2013 har användandet av molnet för drift och test av applikationer växt till sig igen. Test i molnet ökade från 24 procent förra året till 32 procent 2014 och andelen beräknas växa till 49 procent fram till 2017.

Multikanalupplevelsen kräver högkvalitativ testning inklusive validering av säkerhet och prestanda Test blir allt mer verksamhetskritiskt då konsumenter förväntar sig en sömlös slutanvändarupplevelse tvärs över de multikanalsapplikationer och -enheter som numera finns i en värld där man ständigt är uppkopplad. Undersökningen visar att säkerhet (59 procent) och prestanda (57 procent) är bland de högst prioriterade och fokuserade områdena för att testa applikationsmigrering till molnet och att säkerhet fortsatt är ett mycket viktigt fokus inom mobiltestning (54 procent). Emellertid kvartstår oro kring effektiv mobiltest då fyra av tio uppgav att de inte har tillräckligt med tid till att testa sina mobila lösningar på ett adekvat sätt.

För att ladda ner World Quality Report 2014-15 i sin helhet besök: www.worldqualityreport.com

 1. Respondenterna utfrågades kring hur stor procentandel av budgeten som allokerats för testverksamheten (inklusive testprocesser, verktyg och personalkostnader) i relation till den totala IT-budgeten för 2014. 
 2. Agila leveransmetoder består av flexibla leveransprocesser inom vilka funktionalitet/mjukvara utvecklas och levereras inom korta tidsintervall och på ett inkrementellt sätt.

 

About Capgemini and Sogeti With almost 140,000 people in over 40 countries, Capgemini is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. The Group reported 2013 global revenues of EUR 10.1 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business and technology solutions that fit their needs and drive the results they want. A deeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaborative Business ExperienceTM, and draws on Rightshore®, its worldwide delivery model. Sogeti is a leading provider of technology and software testing, specializing in Application, Infrastructure and Engineering Services. Sogeti offers cutting-edge solutions around Testing, Business Intelligence & Analytics, Mobile, Cloud and Cyber Security. Sogeti brings together more than 20,000 professionals in 15 countries and has a strong local presence in over 100 locations in Europe, USA and India. Sogeti is a wholly-owned subsidiary of Cap Gemini S.A., listed on the Paris Stock Exchange.

Together Capgemini and Sogeti have developed innovative, business-driven quality assurance (QA) and Testing services, combining best-in-class testing methodologies (TMap® and TPI®) to help organizations achieve their testing and QA goals. The Capgemini Group has created one of the largest dedicated testing practices in the world, with over 12,300 test professionals and a further 14,500 application specialists with Testing experience, notably through a common centers of excellence with testing specialists developed in India and elsewhere. Learn more about us at www.capgemini.com/testing and www.sogeti.com/testing

Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini

About the study The World Quality Report Survey was completed by 1,543 CIOs, IT directors and managers and QA managers around the world. All major industries were represented in the survey: http://www.worldqualityreport.com

The survey questionnaire was designed by QA and Testing experts in Capgemini, Sogeti and HP (sponsors of the research study), in consultation with Coleman Parkes Research. The 32-question survey covered a range of QA and Testing subjects, enriched by qualitative data obtained from the additional in-depth interviews. The report contains expert data analysis, interpretation of the results and in-depth commentary.

Kontakt
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  National Quality Engineering & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Scandinavia, ENG
  Therese Sinter
  Marketing & Communications Director,
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

WQR