RAPPORT
CYBER SECURITY

GDPR – The Effects on Test Data Management

Den nya EU-lagstiftningen “General Data Protection Regulation” (GDPR) kommer att träda i kraft i maj 2018. Den antogs i april 2016 och kommer att ersätta data protection directive 95/46/EC efter en två års övergångsperiod. Den reglerar primärt hanteringen och skyddet av EU-medborgares personliga data.

Vilka konsekvenser har den nya lagstiftningen på test, testresultat och organisationer? Och hur ska Test Data Management (TDM) som följer lagstiftningen se ut?

Kan Test Data Management-system (TDMS) hjälpa, och vilka kriterier kommer att spela en avgörande roll?

På grund av GDPRs komplexitet kommer den här rapporten att gå igenom de grundläggande aspekterna som påverkar test data management och hur det kommer att påverka er organisation.

Ladda ner rapporten idag! Rapporten är på engelska.

todo todo
KONTAKT
  • Mattias
    Mattias Bergströmner
    National Lead Digital Assurance & Testing/Cybersecurity
    0730 88 40 26