agile_test
VLOGGAR
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Samtal på Sogeti: Modern Agile test

Här delar Sogetis testexpert Fredrik Scheja med sig av sin syn på hur test kan leverera informationsvärde in i ett agilt utvecklingsteam.

Modellen är uppbyggd kring Modern Agiles fyra agila principer som bildar informationsströmmar in till utveckling. Dessa informationsströmmar hjälper individer att ta snabba, men välgrundade beslut vilket leder till god kvalitet i slutprodukten. Fredrik diskuterar även hur en sådan här modell kan introduceras och understödja konstruktiva dialoger gällande agil mognad inom test och utveckling.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKTPERSON
  • fredrik scheja
    Fredrik Scheja
    Test Architect/Test Automation Expert / Podcaster
    070-345 27 13