Jonas går igenom:

  • Vad är Teams och varför ska man använda detta Office 365 -verktyg?
  • Vad skiljer Teams från andra verktyg/lösningar (till exempel SharePoint, dokumenthantering, Slack, Trello)
  • Exempel på projekthantering i Teams
  • Hur skapar du digitala möten med hjälp av Teams
  • Förslag på effektiva arbetssätt och informationsflöden

Se hela föreläsningen

Fyll i formuläret nedan och ta del av en 40-minuters föreläsning på tema Teams när det passar dig!

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.