SCA Skog AB och SCA Timber AB
REFERENSER
ADM

SAP för SCA Skog AB och SCA Timber AB

Från och med början av 2000-talet ingår SAP:s system i det förvaltnings- och utvecklingsavtal som Sogeti och SCA har. De tjänster som omfattas är support, underhåll, utveckling och serviceledning.

Bakgrund

SCA Skog och SCA Timber implementerade SAP:s affärsystem R/3 i slutet av 1990-talet. Systemet är gemensamt för de två företagen. Förutom SAP-systemet så har de två företagen en mängd andra system i olika miljöer som hämtar och lämnar data till affärssystemet. Sogeti var sedan tidigare förvaltare av de omkringliggande systemen.

Problembeskrivning

I och med att fler och fler system skulle ersättas med de olika modulerna i SAP R/3 eller kommunicera med SAP R/3 uppstod behov av förvaltnings- och utvecklingskompetens som både var lokal och som hade mycket god system- och verksamhetskunskap.

Lösning

Från och med början av 2000-talet ingår SAP:s system i det förvaltnings- och utvecklingsavtal som Sogeti och SCA har. De moduler som omfattas är FI, CO, AA, SD, MM, PP, PM, WM samt SAP/XI och SAP/BW. De tjänster som omfattas är support (first line), underhåll, utveckling och serviceledning.

Teknik:
SAP-systemet körs på en Unix-plattform, databashanterare är DB2 och programmeringsspråk ABAP.

Referens: SCA Skog AB och SCA Timber AB

todo todo
Kontaktperson
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om SCA

SCA är Europas största privata skogsägare och ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. SCA Skog förvaltar SCA:s stora skogsinnehav och försörjer SCA:s industrier i norra Sverige med virkesråvara.