St Lucas
REFERENSER
ADM

Systemet som bringar reda bland S:t Lucas bokningar

Ajour Terapeut är ett skräddarsytt system för den idéburna organisationen S:t Lucas. Det hanterar bland annat uppdrag, kunder, tidsregistreringar och journalföring. För utveckling och förvaltning står Sogeti efter att ha tecknat ett avtal med SLA-nivåer.

Bakgrund

S:t Lukas vill trygga kompetensbehovet för att säkerställa tillgänglighet och support av systemet Ajour Terapeut som S:t Lukas mottagningar använder för att hantera bland annat tidsregistrering och journalföring.

Lösning

Sogeti har tecknat ett avtal med S:t Lukas med SLA-nivåer (Service Level Agreement) för att förvalta och utveckla systemet Ajour Terapeut. Detta system är skräddarsytt för kundens verksamhet och hanterar bland annat kunder, avtal, uppdrag, konfidenter, terapeuter, tidsregistreringar och journalföring. Ett stort antal rapporter finns att tillgå. Systemet är integrerat med det centrala affärssystemet Visma så att faktureringsunderlag automatiskt kan överföras. Sogeti tillhandahåller serviceledare som med stöd av ärendehanteringssystem hanterar och prioriterar inkomna support- och vidareutvecklingsärenden samt fördelar dessa på tillgängliga resurser.

Resultat

S:t Lukas har garanterad support på Ajour Terapeut inom överenskommen SLA (Service Level Agreement) och kan vid behov avropa resurser för vidareutveckling av sin verksamhetskritiska lösning.

 

Teknik:
Ajour Terapeut är byggt i Windows Forms med Microsoft SQL-server som databashanterare. Rapporter genereras via Microsoft Reporting Service. Utveckling sker i Visual Studio (C#) och källkoden ligger i TFS (Team Foundation Server) hos Sogeti.

Kontaktperson
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om S:t Lucas

S:t Lukas är en idéburen organsiation utan vinstintresse, med professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning över hela Sverige. Läs mer!