Så effektiviserar Region Gävleborg sin administration
REFERENSER
RPA

Så effektiviserar Region Gävleborg sin administration

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation med ansvarsområdena som folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. Tillsammans med Sogeti har nu Region Gävleborg automatiserat administrationen av användarupplägg och behörighetstilldelning i journalsystem med RPA (Robotic Process Automation).

Bakgrund

Region Gävleborg såg ett behov av att minska mängden manuellt arbete i processen för användarupplägg och behörighetstilldelning i journalsystem. På sikt kommer många av systemen i infrastrukturen att bytas, men för att kunna förbättra adminstrationen snabbt, valde kunden att anpassa de befintliga systemen, genom att automatisera administrationen med hjälp av RPA.

Lösning

Lösningen som togs fram är en RPA  som är baserad på mjukvara från UiPath. Fördelen med det, är att det går snabbt att införa, samt att det inte kräver utveckling av andra system i administrationen. Den tidigare, manuella processen av användarupplägg och behörighetstilldelning, skötes nu automatiskt med RPA i ett tiotal av de olika användarsystem som Region Gävleborg använder. Exempelvis Soarian, Melior och Cardio Perfect.

Resultat

Automatiseringen av administration ger kostnadseffektivitet både personellt och resursmässigt. Timmar som tidigare lagts på manuell administration hos systemadministrationsenheten, frigörs nu till förmån för mer värdegivande arbete. Nyanställda vid Region Gävleborg får snabbare åtkomst till rätt IT-system och svarsfrekvensen till slutanvändaren av systemen kommer att förkortas betydligt.

KONTAKTPERSON
  • Filippo Cappellaro
    Filippo Cappellaro
    Ansvarig Intelligent Automation
    072-719 60 66