Försäkringskassan
REFERENSER
AI & ANALYTICS

Så nyttjar Försäkringskassan AI för att innovera snabbare

afs da

Bakgrund

Sogeti  har en lång relation med Försäkringskassan och har gjort flera mindre AI initiativ ihop med dem de senaste åren.

Försäkringskassans strategi att använda AI till att öka effektivitet och laglig säkerhet hår pågått sedan 2017 och under sommaren 2019 valde man Sogeti som samarbetspartner på AI-området.  

Försäkringskassan försåg oss med sex use cases från sin innovationsportfoli att mogna och väcka liv i genom applicerad AI. 

Lösning

För att tillgodose de olika behoven i de sex olika use casen kartlade Sogeti dem i innovationsmognadsmodellen och inrättade ett AISC-team, AI & Innovation Service Center. Genom att använda AI Way-of-working modellen  var en snabb installation och utförande möjlig. Hackathons användes som ett sätt att generera idéer och utveckling utav olika tekiniker. Två Minimum Viable Products (MVP) skapades för att bevisa sannolikheten för koncepten. Ett use case levererades som en pilot, redo att tas i produktion.

Resultat

Försäkringskassan var imponerade över hastigheten i genomförandet och installationen av AISC. Alla sex use casen levererades under 12 veckor och alla nådde en framgångsrik nivå av funktionalitet inom olika områden om AI:

 • Text och bildanalys
 • Natural Language Processing (NLP)
 • Sentimentanalys
 • Generering av syntetisk data
 • GDPR compliance analysis

Att addera till det fysiska resultatet är den nya affärsförståelsen för att AI  utför avancerade uppgifter en viktig lärdom. 

todo todo
CONTACT
 • Kenneth Lidén
  Kenneth Lidén
  Kundansvarig säljare, Sundsvall
  070-665 69 30