Region Östergötland
REFERENSER
BUSINESS INTELLIGENCE

"Vägen framåt är tydlig nu"

I ett nära samarbete med Region Östergötland har vi tagit fram en BI-strategi för kunden.

Bakgrund:

2012 etablerades ett projekt med ett agilt utvecklingsteam som levererat lösningar till förvaltningen av BI. Men den befintliga målbilden för projektet var ifrågasatt, och dess leveranser upplevdes inte motsvara beställarens och verksamhetens förväntningar. En tydlig gemensam målbild saknades. Utvecklings-teamet innehöll desssutom nästan uteslutande IT-kompetens. Otydligt ägarskap. Långa ledtider från behov till lösning. Projektet stoppades och en strategi behövde snabbt tas fram.

Lösning:

Utifrån Sogetis metodik BI Next skapades en metod för snabbt framtagande av en BI-strategi inklusive en konkret plan framåt. Vår koncerns ramverk Business Insights Service Center användes som referens för strategin. Följande var huvud bestånds delarna i metoden.

Resultat:

En målbild etablerades med fyra hörnstenar: Framtidssäkrad arkitektur.  Tjänsteorienterad arbetsmodell. Fokus på Verksamhet, i synnerhet Vård. Datamarknad för Självservice. En konkret strategisk plan med tidsplanerade drivande aktiviteter levererades.  

todo todo
KONTAKT PERSON
 • Anders Persson
  Anders Persson
  Cloud- och Digital Workplace-expert
  070-639 01 11
 • per.bjorkegren
  Per Björkegren
  Chief Enterprise Architect
  070-214 63 18
FAKTARUTA

Region Östergötland är en region-förvaltning och myndighet som primärt bedriver vårdverksamhet, men även har huvud- mannaskap för regionens kollektivtrafik.

Region Östergötland är Sveriges fjärde största vårdgivare med över 500.000 vårdtagare, och ingår Sydöstra Sjukvårdsregionen.