Umeå Kommun
REFERENSER
ANALYTICS & COGNITIVE

Uppdrag: En effektivare skolorganisation i Umeå

För att göra hela organisationen effektivare vände sig Umeå kommuns Skolverksamhet till Sogeti. Uppdraget blev att skapa en BI-lösning för rektorer och skolledare samt andra personer som arbetar med att analysera och ta fram beslutsunderlag.

Bakgrund

I syfte att göra hela organisationen effektivare vände sig Umeå kommuns Skolverksamhet till Sogeti för att skapa en BI-lösning för rektorer och skolledare samt andra personer som arbetar med att analysera och ta fram beslutsunderlag. Utvecklingen sker agilt i nära samarbete med företrädare för kunden. 

Lösning

Datalager och kuber sammanställer kvalitetssäkrad information främst från Procapita samt från skolans övriga verksamhetssystem.  DW:t (datawarehouse)  är en del i kommunens styrsystem där den ”röda tråden” följs från övergripande mål till resultatmått och aktiviteter.  

Lösningen är baserad kring en samarbetsplattform i SharePoint 2010, understödd av kuber och datalager i SQL-servermiljö (SQL Server 2010). DW:t är modellerat enligt Kimballs princip. För utdata används främst Excel där kunden själv skapar sina egna rapporter.

Resultat

DW:t  utvecklas under våren 2013.

Referens: Umeå Kommuns skolverksamhet

todo todo
KONTAKT
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Analytics & Cognitive Lead
    +46 703 451 801
Om Umeå kommuns skolor

Den kommunala skolan i Umeå satsar på en varierad och studieinriktad miljö, med engagerade vuxna och en väl utbyggd elevhälsa som stödjer vid behov. Läs mer! 

Relaterade artiklar