Läkarjournal och I-pad
REFERENSER
CYBER SECURITY

Så säkrade vi patientjournalerna på nätet

Hur säkerställer man att obehöriga inte får åtkomst till patientdata på nätet? Landstinget Västmanland kontaktade Sogeti som genomförde flera säkerhetstester.

Bakgrund

Syftet med uppdraget var att säkerhetstesta Landstinget Västmanlands lösning för journaler på nätet för att säkerställa att obehöriga inte kan få åtkomst till patientdata. 

Lösning

 • Penetrationstest
 • Applikationssäkerhetstest

Penetrationstest och applikationssäkerhetstest genomfördes för att säkerhetstesta applikationen och dess infrastruktur.

Resultat

Resultatet av säkerhetstesterna resulterade i identifierade sårbarheter samt rekommenderade åtgärder. Landstinget Västmanland kan med hjälp av resultatet implementera de rekommenderade åtgärderna, vilket i slutändan resulterar i en säkrare lösning.

todo todo
Kontakt
 • Jesper Kråkhede
  Jesper Kråkhede
  Nationell Cyber Security-driver
  08-53 68 21 68
 • Viktor Bärgård
  Viktor Bärgård
  Verksamhetsansvarig, Sogeti Västerås
  070-412 16 48
Om Landstinget Västmanland

Landstinget Västmanland ansvarar bland annat för invånarnas hälso-, sjuk- och tandvård.