Allers Förlag
REFERENSER
DATA & AI

Så fick Aller Media styr på upplagestatistiken

Allers genererar varje vecka upplagestatistik för alla sina 32 tidningar. Den gamla metoden ledde dock till kaos, varför tidningsbolaget vände sig till Sogeti för att hitta en lösning baserad på SharePoint.

Bakgrund

Allers genererar varje vecka upplagestatistik för alla sina 32 tidningar. Informationen tas fram i QlikView, exporteras till Excel-dokument som sedan bifogas e-postmeddelanden som skickas ut till berörda intressenter runt om i organisationen. Detta resulterade i ett kaos av versioner samt en onödigt stor belastning av mail-server och infrastruktur. Allers vände sig till Sogeti i Helsingborg för att hitta en lösning baserad på SharePoint.

Lösning

Sogeti hjälpte Allers att installera och konfigurera Windows SharePoint Services. Via ett script i QlikView publiceras statistiken till ett dokumentbibliotek i SharePoint dit alla intressenter har access.

Resultat

Lösningen resulterade i att all upplagestatistik nu konsumeras från samma centralkälla. Antalet bilagor som skickas via e-post har minimerats och införandet av SharePoint medger en fortsatt möjlighet till ”collaboration” kring upplage-statistiken.

Teknik:
Windows SharePoint Services.

Kontakt
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Relaterade artiklar
Om Aller media

Aller media har sedan starten 1894 blivit Sveriges marknadsledande aktör inom populärpress och säljer 68 miljoner tidningar om året. 

 

Skriv ut E-post