IF Metall
REFERENSER
DATA & AI

Så fick IF Metall ett modernare beslutsstöd

IF Metall ville utveckla sitt beslutsstöd för att få fler anställda att använda den information som finns inom organisationen i sitt arbete. Allt pekade mot en framtidssäker BI-lösning och Sogeti rekommenderade en från Microsoft. Skälen var flera.

Bakgrund

IF Metall syftar att utveckla sitt beslutsstöd så att fler anställda kan göra ett bättre arbete genom att utnyttja den information som finns inom organisationen. IF Metall har en befintlig BI-lösning som ger beslutsstöd åt vissa användargrupper som styrelsen och planerare. Denna lösning är byggd på äldre teknik (VB6, för vilket stöd från Microsoft upphörde 2008). IF Metall önskar att även utförare vid sina företagsbesök har tillgång till informationen inom BI-området. Det finns dessutom endast en medarbetare som är insatt i den befintliga tekniska lösningen.

Lösning

De aspekter som nämns ovan ger anledning till krav på att ersätta den befintliga lösningen med en framtidssäker lösning, det vill säga att använda en väl etablerad BI lösning med dagens teknik som anses vara kvar inom överskådlig framtid och som kan utvecklas framöver. På så sätt underlättas arbetet med att finna kompetent personal som tekniskt kan hantera den nya, dessutom tar man fördel av den framtida utökningen av funktionaliteten. Sogeti rekommenderar att använda sig av en Microsoft lösning för hela BI-området. De viktigaste skälen som ligger till grunden för denna rekommendation är:

 • IF Metall använder redan Microsoft-databaser
 • Anpassningar i källsystem förorsakar mindre påverkningar av rapporter
 • Microsoft levererar den mest förekommande BI-plattformen med flest kunniga utvecklare
 • Microsofts BI-lösningen är kostnadseffektiv jämfört med de flesta konkurrenterna.

Resultat

Microsoft-lösningen för hela BI-området besvarar de produktkrav som framtagits under förstudiens gång. IF Metall ser inget behov av ”Responsive design”, dvs. vid presentation av en rapport på olika hårdvara (PC eller surfplatta) behöver lösningen inte känna av skillnaden och anpassa rapportens utseende efter detta. Däremot är det ett krav att presentationen ska fungera på både PC och surfplatta. I dagsläget upplever IF metall inga nämnvärda datakvalitetsfrågor i varken källsystem eller datavaruhus. I BI Ready-förstudien har IF Metall fått reda på hur IT-kraven på BI-området kan formuleras och vilka möjligheter finns för att realisera dem. Genom en workshop med nyckelpersoner gjordes en kartläggning av de behov på information som finns och hur IF Metall vill använda den. Med hänsyn till de förutsättningar och den inriktning IF Metall har analyserades materialet från workshopen, för att utmynna i en rekommendation för att förbättra den befintliga BI-lösningen, inklusive riktlinjer och ungefärliga estimat, som underlag för ett styrgruppsbeslut.

Teknik:

 • Microsoft SSIS
 • Microsoft SSRS
 • Microsoft SQL Server 2012

Kontakt
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  National Data & AI Lead
  +46 703 451 801

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om IF Metall

IF Metall organiserar den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. De har cirka 317 000 medlemmar på 11 500 arbetsplatser runt om i landet. Läs mer! 

Relaterade artiklar
Skriv ut E-post