Jämtlands Läns Landsting
REFERENSER
DATA & AI

Uppdraget: nytt datalager åt Landstinget i Jämtland

Jämtlands läns landsting (JLL) vände sig till Sogeti för ett samarbete gällande utveckling av nytt datalager. Utvecklingen görs på SQL Server 2012 och som BI-plattform för utdata används i första hand Diver.

Bakgrund

Jämtlands läns landsting (JLL) vände sig till Sogeti för ett samarbete gällande utveckling av nytt datalager. Utvecklingen görs på SQL Server 2012 och som BI-plattform för utdata används i första hand Diver.

Projektarbetet genomförs agilt i nära samarbete med företrädare för kunden. JLL har en äldre lösning där rapporter tas ut separat för varje källsystem, en så kallad stuprörslösning. Lösningen fungerar, men möjligheterna till samkörning av uppgifter från flera källor och över längre tidsperioder är begränsade. Lösningen är baserad på SQL Server 2000 med Diver som BI-plattform för utdata.

Lösning

Jämtlands Läns Landsting beslutade att bygga ett nytt Data Warehouse (DW) för en gemensam kvalitetssäkrad rapportering för hela landstingets verksamhet. Lösningen byggs på SQL Server 2012. För utdata används i första hand Diver. DW:t är modellerat enligt Kimballs principer.

Resultat

De första iterationerna, Listning och Sammanhållen vård, produktionssattes under våren 2013. Pågående iterationer beräknas produktionssättas under sommaren och därefter löpande under det kommande året.

Kontakt
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Jämtland läns landsting

Region Jämtland Härjedalens uppdrag är bland annat att bedriva modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet, ansvara för den regionala utvecklingen, för företagsstöd och kultur, samt för utbildning och forskning. Läs mer! 

Relaterade artiklar