Midroc
REFERENSER
DATA & AI

Så fick Midroc en glimt av BI:s förlovade land

Midroc sökte en partner för att ta de första stapplande stegen in i en BI-understödd verksamhet där fokus skulle ligga på projekthantering och källinformationen skulle komma från Dynamics AX. Sogeti såg en möjlighet till ett gemensamt initiativ och föreslog konceptet "BI Kickstart".

Bakgrund

Under en kundträff rörande rapportering från affärssystemet Dynamics AX så presenterades övergripande möjligheter för verksamhetsanalys genom BI-lösningar i stort. Ämnen som datavaruhus och dynamisk analys diskuterades som substitut för befintliga lösningen som led av prestandaproblem och kommande supportproblem.

Midroc sökte en partner för att ta de första prövande stegen in i en BI-understödd verksamhet där fokus skulle ligga på projekthantering, och källinformationen skulle komma från Dynamics AX. Sogeti med sitt erbjudande BI Kickstart såg möjligheterna för ett sådant gemensamt initiativ.

BI Kickstart tar fram en pilotlösning där fokus även är att utbilda kunden i hur man jobbar i BI-projekt. Utbildningen görs löpande under genomförandet av projektet och förbereder kunden för att kunna fatta ett bättre och mer insatt beslut om ett riktigt genomförande, med allt som tillkommer ett BI-initiativ, är önskvärt eller inte.

Lösning

Sogetis koncept, BI Kickstart, är en delmängd av vad kunden oftast är intresserad av men ändå tillräckligt stor för att verksamhetsnytta ska vara märkbar. Storleksordningen för lösningen är cirka fyra dimensioner och två faktatabeller. Till dessa så definieras två KPI:er och två rapporter som på sätt visas en fullständig portfölj av BI-verktygen upp.

Den tekniska plattformen som används för detta projekt är Microsoft BI vilket oftast innebär att kunden inte behöver införskaffa någon licens då flertalet redan sitter på SQL server licenser som kan användas. Med denna korta startsträcka så kan ett snabbt initierande bli av vilket föll Midroc i smaken.

Tillsammans med Midrocs ansvariga för Dynamics AX så kunde Sogeti snabbt sätta upp dataintegrationen till pilotlösningens datavaruhus och tillsammans med verksamheten se över analysbehoven. Verksamheten har under projektet fått tagit del av hur lösningen fungerar och fått en kortare introduktion till hur dynamisk analys kan användas i Excel. 

Projektet genomfördes under tre veckor med ett stort engagemang och deltagande från kunden trots bokslutsarbeten och linjeverksamhet.

Resultat

Resultatet av en genomförd BI Kickstart är en testbar pilotlösning som kunden kan relatera till då det är deras verksamhet och information som finns implementerad. Huvudpunkten för genomförandet av BI Kickstarten är att det ska vara enkelt och inte inlåsande att få förstahandserfarenhet av hur det är att jobba med BI-projekt och vilka komplexiteter som kommer med området.

Lösningen och uppdraget var uppskattat av kunden som nu betänker en eventuell utveckling av BI-lösningar.

Kontakt
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Midroc

Midroc är ett globalt bolag som levererar kundanpassade, helhetslösningar inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Läs mer!  

Relaterade artiklar
Skriv ut E-post