Mittuniversitetet
REFERENSER
DATA & AI

Ny utbildningsdatabas för Mittuniversitetet - check!

Katalog, utbildning och tillfällen. När Mittuniversitetet ville modernisera sin kommunikation vände de sig till Sogeti. Flera databaser med olika syften skulle bli en - och dessutom samverka med externa krav från Verket för högskoleservice (VHS).

Bakgrund

Mittuniversitetet hade behov att samordna informationen om sitt utbildningsutbud. De hade flera databaser med olika syften. Uppdraget hade som mål att skapa en utbildningsdatabas som stödde flera processer inom universitetet: katalog, utbildning och tillfällen. Vidare fanns externa krav från Verket för högskoleservice (VHS) med det nya centrala antagningssystemet samt från den så kallade Bolognaprocessen.

Lösning

Sogeti erbjöd en Microsoft-baserad lösning med Visual Studio .NET 2003 som konstruktionsplattform. SQL Server 2000 nyttjades som databas och Reporting Services som rapportgenerator. I ett senare skede har kunden uppgraderat databasen till SQL Server 2005, dock körs Reporting Services fortfarande under 2000.

Resultat

Lösningen är i dag implementerad och nyttjas av cirka 100 användare i det dagliga arbetet hos Mittuniversitetet. Utbildningsdatabasen användes vid framtagandet av utbildningskatalogen 2006/2007.

www.miun.se.

Teknik:

Visual Studio .NET 2003, SQL Server 2005 och Reporting Services.

 

Kontakt
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Mittuniversitetet

Mittuniversitetet finns i Härnösand, Sundsvall och Östersund. De har ett brett utbud av utbildningar och är ett av landets ledande universitet när det gäller distansutbildning. Läs mer! 

Relaterade artiklar