Norrbottens Läns Landsting
REFERENSER
DATA & AI

Nya beslutsstödsystemet effektiviserar tandvården

När Folktandvården i Norrbottens läns landsting tröttnade på sitt svårarbetade och resurskrävande beslutstödssystem vände de sig till Sogeti. Nu har de en mer underhållsvänlig och framtidssäkrad lösning baserad på SQL Server 2012.

Bakgrund

Norrbottens läns landsting vände sig till Sogeti för ett utbyte av gällande beslutstödslösning. Utvecklingen sker på SQL Server 2012. Folktandvården har en fungerande lösning baserad på Excel för registrering av och framtagande av nyckeltal. Nackdelen med lösningen är att den är svår att underhålla och ger ett personberoende.

Lösning

Folktandvården byter ut sin nuvarande beslutstödslösning till en mera underhållsvänlig och framtidssäkrad lösning baserad på SQL Server 2012. Nyckeltalen produceras i kuber framställda i SQL Server 2012. Val av plattform för att presentera nyckeltal, registrera plan- och prognosvärden kommer att beslutas i nästa steg.

Resultat

Arbetet beräknas vara klart under 2013.

Kontakt
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Norrbottens Läns Landsting

Norrbottens läns landsting är länets största arbetsgivare. De flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Läs mer!

Relaterade artiklar
Skriv ut E-post